Tìm kiếm luận văn nhân sự và nhân lực tại đây. Trang tìm kiếm luận văn ( luan van ) đại học (dai hoc), thạc sỹ ( thac sy ) trong lĩnh vực quản trị, quản lý Nhân sự ( quan tri, quan ly nhan su ), Nhân lực ( nhan luc ) ...

Thứ Tư, 27 tháng 9, 2023

Một số câu hỏi thường gặp về lương 3p trong doanh nghiệp

  Bài viết này sẽ giải đáp những câu hỏi liên quan đến hệ thống lương 3P!

1. Hệ thống lương 3P là gì? 

Hệ thống lương 3P là cách thức trả lương dựa trên 3 yếu tố cốt lõi: Position (P1) - vị trí công việc, Person (P2) - năng lực cá nhân và Performance (P3) - kết quả hoàn thành công việc để tính toán và chi trả thu nhập cho người lao động. 

2. Vai trò của lương 3P trong doanh nghiệp là gì? 

Mục tiêu của hệ thống lương 3P là hướng tới sự công bằng trong trả lương nội bộ và thị trường, đảm bảo khả năng thu hút, giữ chân và tạo động lực cho nhân viên. Lương 3P giải đáp được thắc mắc người lao động là tại sao vấn đế lương của các vị trí hoặc các nhân viên khác nhau. Người lao động nhận ra cách để được hưởng mức lương và thu nhập tốt hơn. 

Hơn thế, lương 3P khuyến khích nhân viên quan tâm nhiều hơn đến kết quả thực hiện cuối cùng và có nhiều đóng góp để hạn chế các rủi ro. 

3. Cách tính lương 3P là gì? 

3P là mô hình đãi ngộ của người lao động dựa vào kết quả trả lương theo vị trí, năng lực và kết quả. Công thức như sau: 

Lương 3P = P1 + P2 + P3

Trong đó: 

  • P1 - Pay for Position: Lương theo vị trí công việc
  • P2 - Pay for Person: Lương theo năng lực của người giữ vị trí công việc
  • P3 - Pay for Performance: Lương theo kết quả hoàn thành công việc của người giữ vị trí công việc

4. Xây dựng hệ thống lương 3P như thế nào? 

Quy trình 5 bước để xây dựng hệ thống lương 3P gồm: 
- Bước 1: Xác định sơ đồ tổ chức - chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận
- Bước 2: Lập bản mô tả công việc vị trí trong cơ cấu tổ chức bộ phận
- Bước 3: Xác định tiêu chí hoàn thành (KPI)
- Bước 4: Xác định năng lực cốt lõi (AKS) - Kiến thức, kỹ năng, thái độ
- Bước 5: Thiết lập phương pháp trả lương

Bài viết: https://blognhansu.net.vn/2022/09/09/tim-hieu-he-thong-luong-3p-la-gi/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét